Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Stasjonskontakter

Stasjonene langs Holmenkollbanen (Frognerseterlinjen (FSL) som det offisielt heter) er alle større og mindre sentra der de er.

Ris Vels område dekker stasjonene fra og med Steinerud til og med Midtstuen. Selv om våre Velkontakters lokale områder også dekker stasjonene, mener vi at stasjonene er så sentrale og trenger en slik ekstra oppmerksomhet at vi har bedt enkelte å påta seg en egen oppgave her.

Styret har en god og kontinuerlig kontakt med Ruters ledelse med tanke på stasjonenes vedlikehold, og ett styremedlem har et eget oppfølgingsansvar her. Allikevel er det god erfaring med at når en eller flere av våre medlemmer som bor nær de enkelte stasjonene, så får vi et lokalt engasjement til å holde områdene ryddige og pene.

Det er holdt flere dugnads-samlinger på enkeltstasjoner for søppelplukking og maling av stasjons-skur (malingen er levert gratis fra Ruter). Ta kontakt med dem på listen hvis du har noen forslag til hva som kan gjøres på ’din’ stasjon.

Er du interessert i å bidra ved å være Stasjonskontakt så si ifra!

Midtstuen: 
– ingen –

Skådalen og Vettakollen: 
– ingen –

Gulleråsen:
Ellen & Rolf Kragerud, Gulleråsveien 20  Tlf: 22142872
Peter Martin, Gulleråsveien 1 Tlf: 22148409

Gråkammen:
Henning Madsen, Jegerveien 21 B Tlf: 99515569

Vibecke Engh og Per Graff Wang, Tennisveien 40

Slemdal:
Tone Gullowsen, Heyerdalsvei 11 Tlf: 22149104
Jan Erik Johansen, Bjørnvn. 73 A Tlf: 22143011
Kari Sverre & Gunnar Guttulsrød, Frognersetervn. 34B Tlf:  22140288
Gunnar Dahle, Vettaliveien 2 A Tlf: 90160853

Ris
Hilde og Finn Sommer, Rugdestien 8, Tlf 41460790

Gaustad:
– ingen –

Vinderen: 
 

Steinrud:
Vilde Krog, Borgenvn 17, Tlf:  22145442