Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Nyheter

Mars 2019

Årsrapport 2018 – RISVEL_årsrapport_2018_web

Årsmøtet holdes onsdag 8.5.19 kl 18 på Heminghuset – se innkalling:  Årsmøtet 2019 innkallelse

Februar 2019

Flere har kontaktet oss ang "Vettakollen kulturmiljø" – forslag om bevaring av eiendommer i Trosterudveien

Se Ris Vels innstilling til saken: Vettakollen kulturmiljø

Januar 2019

Høringsdokument vedr.  sykkelvei Gaustad – Slemdal  – les Ris Vels uttalelse

Sykkelvei Slemdal PBE sak 201614841 Ris Vel 24.1.19 (2)

Sognsveien 220 – Bestilling av oppstartsmøte – Rulleskiløype Kringsjå idrettspark – les Ris Vels uttalelse

PBE, Saksnummer 201703492, Rulleskitrasse 3.1.19

Desember 2018 

Planlagt sykkelvei – Slemdalsveien, se artikkel i Akersposten

https://akersposten.no/nyheter/hoyre-https://akersposten.no/nyheter/hoyre-imot-planlagt-sykkelvei-alle-andre-er-for/19.3058?fbclid=IwAR3-7L4l5AImJ43py3iQsAm8vhg5uuXEcR-yJ4LW2wDH_sxLfSreIlNQ7ew

 

Slemdal – kopi av e-post fra Oslo kommune 14.12.18 – Vi oppfordrer alle til å svare på denne undersøkelsen fra Oslo Kommune om Slemdalsutbyggingen, enten ved å svare på tilsendt mail eller ved å bruke linken som følger i dette innlegget.

Invitasjon til spørreundersøkelse om dagens bruk av Slemdal


Du får denne e-posten fordi du bor på eller i nærheten av Slemdal.

Oslo kommune jobber med å lage en områderegulering, en plan for hvordan Slemdal skal utvikles i fremtiden. Blant annet skal det vurderes nye løsninger for vei og bane i Slemdalskrysset, og sentrale deler skal vurderes med høyere utnyttelse på inntil seks etasjer.

Hvordan bruker du lokalmiljøet på Slemdal?
Som et grunnlag for Plan- og bygningsetatens videre arbeid med planen trenger vi informasjon fra deg som bruker eller reiser gjennom Slemdal til daglig. Derfor har vi laget en spørreundersøkelse som handler om lokalmiljø, reisevaner og tilgjengelighet til uteområder og tilbud. Spørreundersøkelsen er sendt ut til alle som har adresse innenfor en radius på omtrent 700 m (ca. 15 minutters gange) fra Slemdal T-banestasjon. Vi ønsker med dette å få en bedre forståelse av hvordan du opplever og bruker området.

Det tar omtrent 15 minutter å svare på undersøkelsen. Vi håper du vil delta, og bidra med viktig informasjon om dagens Slemdal.

Svar på spørreundersøkelsen om Slemdal her.

Spørreundersøkelsen vil være åpen frem til 6. januar 2019. Du er anonym og opplysningene du gir kan ikke spores tilbake til deg.

Hvordan bruker vi informasjonen fra spørreundersøkelsen?
Informasjonen blir brukt i det videre arbeidet med reguleringen. Resultatene av undersøkelsen skal oppsummeres, og følge som vedlegg når forslaget til områderegulering legges ut til offentlig ettersyn, og videre skal til politisk behandling.

Send oss dine bilder av Slemdal
Vi vil gjerne se bilder som du mener er beskrivende for Slemdal. De kan vise noe du synes er fint eller karakteristisk for området.

Send bildene dine til VisOssSlemdal@pbe.oslo.kommune.no eller del dem på Instagram med emneknaggen #VisOssSlemdal dersom du har åpen Instagramkonto. Merk gjerne med navnet ditt og hvor bildet er tatt. Hver måned fram til august 2019 vil vi trekke ut et bidrag som vinner gavekort på 250 kr fra Fruktboden og Blomsterboden på Slemdal. Dersom det er aktuelt å bruke bildene videre som illustrasjonsbilder, vil vi ta kontakt og innhente tillatelse fra deg.

Har du spørsmål om spørreundersøkelsen?
Ta kontakt med Plan- og bygningsetatens kundesenter på telefon: 23 49 10 00 eller e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Hva syns du om å få denne e-posten? Gi tilbakemelding på e-posten her.

 

Oslo universitetssykehus – utbygging Rikshosptaet – Gaustad Se Ris Vels uttalelse  Riskhospitalet, uttalelse til PBE 071218

November 2018

Ris Vel er intervjuet i Risbladet – les om hva vi er opptatt av og se mer om hvordan du kan bidra.
https://kirken.no/…/…/ida/idas-dokumenter/risbladet42018.pdf

 

 

Eldre saker

August 2018

Vi lurer på hvorfor vannstanden har sunket så mye i Båntjern, noen som vet noe? Vi tar det opp i styret og ser hva vi kan gjøre. Dessuten vil vi se nærmere på toalettforholdene ved teltingen ved nordøstsiden av Båntjern.

 

Se informasjon fra Stiftelsen Varde. Ris Vel mottok denne informasjonen 23.8.18. Det blir ikke noe av Naturturiststienn på Vettakollen.

Stiftelsen Varde, Naturturiststi 23.8.18

 

Røa kvinne- og familielag skal sammen med Røa seniorsenter arrangere piknik på Bogstad badeplass lørdag 25 august.

Les mer VELKOMMEN TIL FAMILIEPIKNIK PÅ BOGSTAD

Juli 2018

Det blir likevel ikke nasjonal turiststi på Vettakollen – les mer http://www.estatenyheter.no/2018/07/24/snur-om-spektakulaert-turistmal-i-oslomarka/

 

Juni 2018

Ris Vel har fått presentasjon av forslaget om Nasjonal turiststi over Vettakollen av Trygve Sunde Kolderup. Vi følger saken og ønsker konstruktive reaksjoner og tilbakemeldinger på de foreløpige planene.
https://www.nettavisen.no/…/vil-bygge-spekt…/3423499772.html

 

April 2018

Ris Vels årsmøte og påfølgende paneldebatt om planene for utbygging på Slemdal ble avholdt 24.4.18 med ca 130 tilstede.

ÅRSMØTET RIS VEL 24.4.18 Referat

 

Ris Vels Årsmøte – Tirsdag 24.4.18 kl 18 på Heminghuset. Etter de faste postene, ca kl 18.30: Temamøte, Utbygging Slemdal

 Årsmøtet 2018 innkallelse

RISVEL_årsrapport_2017_web

 

Holmenkollen kapell – Årsmøte og Vårkonsert tirsdag 19.4.18 kl 18 Holmenkollen vårkonsert og årsmøte april 2018

 

Ris Vel har fått Vipps!

Vi sender snart ut fakturaer for medlemskontingent 2018. Har du Vipps? Hvis du har aktivert Faktura funksjonen, vil du motta vår faktura via Vipps.

Direkte-betaling via Vipps: Ris Vels Vipps nummer er 516024.  Husk å oppgi navnet som medlemskapet står på!

 

Mars 2018

Vi trenger et styremedlem i Ris Vel, gjerne en som er engasjert i skoleveier og trafikk! Ta kontakt med valgkomiteen ved Arne Nordviste arne@nordviste.no

Årsmøtet er tirsdag 24.4 med valg av styremedlemmer.

 

Februar 2018

Slemdal områderegulering – Les Ris Vels uttalelse til Plan-og bygningsetaten Slemdal områderegulering, sak 201510841, Ris Vels uttalelse 19.2.18 

Ris Vel har sendt klage til Bymiljøetaten – dårlig snømåking i våre områder! BYM Klage på snømåking

Vi nådde dessverre ikke frem med ønsket om lysetting av stien mellom Planetveien og Gulleråsveien – men vi prøvde i alle fall! Se brev fra Bymiljøetaten:

BYM Gulleråsvn-Planetvn

 

Januar 2018

Vi er blitt orientert om at Generasjonskafe på Røa Seniorsenter åpner 8.2.18 – Alle er velkommen. Se informasjon:  Generasjonskafe Røa Seniorsenter

SLEMDAL – Planene for Slemdal skal presenteres på Heminghuset mandag 29.1 kl. 18. Vi oppfordrer alle som er interessert i dette å komme på informasjonsmøtet. Vedlagt artikkel om dette i Aftenposten https://www.aftenposten.no/…/Kan-fa-tietasjers-blokker-rund…

 

BLI MEDLEM! 

Vi i Ris Vel engasjerer oss i mange forhold som angår innbyggerne i området vårt. Du kan støtte Ris Vel ved å betale medlemskontingent på kr 250.

Årskontingenten er pr. husstand. Den kan innbetales til Ris Vels medlemskonto 1607.38.57876 eller via Paypal, se forsiden.

Du kan også sende en e-post til: Ris Vel v/ Daglig leder Carolyn Dahr, e-post: post@risvel.no

 

Desember 2017

 

Ris Vel-beboere og flotte artister inviterer til julekonsert i Ris Kirke mandag 18.12 kl. 19.

Ris Vel sitt bilde.

November 2017

Ris Vel har lenge engasjert seg i utbedringen av gjerder ved Sognsvannsbekken fra Slemdalsveien til Ivar Aasensvei. Det er nå gjerde på en side, men ikke på den andre siden. Vi håper nå at dette vil bli ordnet før stien blir glatt og farlig med snø og is.

Ris Vel sitt bilde.Ris Vel sitt bilde.

Høst 2017 Båntjern

Da er stien rundt Båntjern utbedret for vinteren. Ris Vel takker Hjelpende Hånd for innsatsen og håper at alle brukerne passer godt på stien. Vi henstiller igjen til at det ikke plukkes stein fra stien som kastes i vannet.

Ris Vel sitt bilde.Ris Vel sitt bilde.

Oktober 2017TV-aksjonen søndag 22.10 Bli bøssebærer!

Leder av TV-aksjonens Røa-komité har bedt oss dele denne informasjonen:

TV-aksjonen innsamling skal i år skaffe midler til skolegang og utdanning for barn i områder rammet av krig og konflikt.

Vi trenger flere bøssebærere i området Røa/Hovseter/Voksen/Bogstad. Vi håper derfor at de som har lyst og anledning til å stille opp to timer mellom 16:00 og 18:00 førstkommende søndag melder seg direkte til undertegnede på epost ulodden@frisurf.no, eller går inn på www.blimed.no og registrerer seg der. På blimed.no kan man selv velge hvilket område man vil gå i, f.eks. Vinderen, Røa, Ullern, Smestad.

Røa-komiteen trenger også noen frivillige til å være med og ta imot, registrere og dele ut bøsser til bøssebærerne på søndag. Dette skjer på Hovseter skole, aulaen, mellom kl. 14:30 og ca. 18:00.

September 2017

Ris Vel utdeler hver år Ris Vels pris til ulike aktiviterer i Ris Vels område.

I 2017 gikk prisen til Frivillighetssentralen, og Vestre Aker Strykeorkester har også mottatt midler.

Kjenner du til aktiviter som burde vurderes til Ris Vels pris i 2018 eller som fortjener litt støtte, send en søknad til post@risvel.no.

For nærmere informasjon se fanen Ris Vels Pris  

August 2017

23.8.17 Oslo kommune har sørget for rydding av plassen rundt Villsvinet ved Slemdal skole. Takk til Bymiljøetaten!

Villsvinet, Slemdal (2)Villsvinet, Slemdal skole

 

Det er stygt og rotete på plassen rundt Villsvinet ved Slemdal skole.  Vi kontakter Oslo kommune og håper å få ryddet opp!

Juni 2017

Underskriftkampanje!

Vi krever en forsvarlig utredning med klare analyser av de trafikale konsekvensene av utbygging i triangelet Smestad-Gaustad-Majorstuen!

Last ned opprop her:2017-06-23 Løpeseddel Trafikk Smestad-Gaustad-Majorstuen

Mai 2017

Ris Vels årsmøte ble avholdt 3.5.17 – les referat her:

ÅRSMØTET RIS VEL 3 5 17 Referat

Mars 2017

Ris Vels årsrapport for 2016 finner du her:

Arsrapport 2016_RisVel_WEB – Denne leses på nett

Arsrapport 2016_RisVel_Print – Denne kan skrives ut

Velkommen til Årsmøtet onsdag 3.5.17 kl 18 – i Hemings nye administrtasjonsbygg i Gulleråsveien, Storsalen.

Les mer: Ris Vel Årsmøte 2017 innkallelse

Fakturaer for medlemskontingent 2017 sendes ut i løpet av de neste dagene. Medlemmene som har oppgitt sin e-post adresse vil motta fakturaen pr e-post. Der vi ikke har e-post vil fakturaen sendes i posten.

Vi håper at flere medlemmer vil oppgi sin e-post adresse, det er raskere og mye rimeligere for oss!

Send beskjed til post@risvel.no

Januar 2017

Ris Vel ønsker nye styremedlemmer velkommen! 

Vi ønsker oss et bredest mulig utvalg av engasjerte personer til styret i foreningen. Kjønn, alder, bosted, bakgrunn, erfaringer, med mer, teller.

Cath Heiberg og Arne Nordviste utgjør i dag valgkomiteen for innstilling til styret i Ris Vel. Det er årsmøtene som velger styremedlemmer.

Årsmøtet er onsdag 3. mai 2017 kl 1800 i Heminghuset

Har du forslag til mulige kandidater mottas det med takk. Ta kontakt med:

Cath Heiberg    Tlf.: 971 71 778    cath.heiberg@gmail.com

Arne Nordviste  Tlf.: 915 60 525   arne@nordviste.no

Desember 2016 / Januar 2017

Stien mellom Planetveien og Gulleråsveien – Vi har i lengre tid håpet at denne stien kunne settes bedre i stand og lyssettes. En lokal beboer har fått Bymiljøetaten i tale, og vi håper at det kan bli en løsning. Vi følger med!

Turstien mellom Slemdalsveien og Ivar Aasens vei – ødelagt gjerde

Ris Vel ble i høst kontaktet av en beboer som er bekymret for sikkerheten på turstien fra Slemdalveien til Ivar Aasens vei på grunn av råttent og manglende gjerde. Han har vært i kontakt med Sporveien og Bymiljøetaten, men ingen av dem føler ansvar for å utbedre gjerdet. Saken er deretter oversendt til Ris Vel, og vi har forsøkt i noen måneer å få noen til å ta ansvar.  Det er helt klart en farlig situasjon når det ikke er et gjerde mellom en meget beferdet tursti og Sognsvannsbekken som til tider kan ha stor vannføring. 

Selv om man ikke kan gjerde inn alle bekker og elver er dette et ødelagt gjerde på en sti som brukes mye av gående og syklister. Det ødelagte gjerdet ligger i en bakke ned mot brua over Sognsvannssbekken. På glatt føre er det lett å skli og falle ut i bekken. På vestsiden av brua er gjerdet også lavt, råttent og ødelagt.

Sporveien er nå blitt pålagt av Plan- og bygningsetaten å utbedre skadene og sikre stedet. Les mer 1_Varsel om sikring og istandsetting av gjerde – Fra Slemdalsveien

Oppdatering på saken 31.1.17: Sporveien har vist til gamle dokumenter om eiendomsforholdene 60 – 70 år tilbake. De vil ikke ta noe ansvar og peker på Bymiljøetaten. Saksbehandler i PBE har henvendt seg til etat  for eiendom og byutvikling. Antagelig for å få endelig fastslått hvem som er grunneier. Nå jobber PBE ordentlig med saken, men løsningen er ikke så nær vi trodde da vi fikk kopi av brevet til Sporveien.

 

November 2016

Prosjektet på Båntjern ferdigstilt. Vi takker 1Hjelpene Hånd og Bymiljøetaten for samarbeidet.

Vi håper virkelig at sten vil få lov til å bli liggende på den nyrestaurerte stien – ikke kastet i vannet eller på skøyteisen!

Mer info om prosjektet – se informasjon publisert oktober 2015, lenger nede på denne siden.

Oktober 2016

Ris Vel har gitt trivselspris til Vestre Aker Strykeorkeste.

les mer: vas-ris-vel-stotter-vestre-aker-strykeorkester-innlegg-18-10-2016

Siste nytt om Gulleråsen Stasjon – 

http://akersposten.no/meninger/ikke-lenger-politisk-vilje-til-perrong/19.550

Trosterudveien – trafikkforholdene.

Vi mottar mange klager over trafikkforholdene i Trosterudveien. Se kopi av bekymringsmelding til Bymiljøetaten, og kopi av deres svar.

trosterudvn-brev-bymbva-3-10-16

12_06351-23svar-pa-bekymringsmelding-om-trafikkforholdene-i-trosterudveien-og-anmodning-om-droftingsmote

September 2016

Iinformasjon fra Oslo Elveforum, Frognjerelvens venner – les mer: oslo-elveforum-sept-2016

August 2016

Les Ris Vels uttalelse om Planstrategi 2016-2016 Kommuneplanen-Uttalelse fra Ris Vel aug 2016

Planstrategi 2016 – 2019 og planprogram for Oslo Kommune

Ris vel er invitert til å være høringsinstans til vedlagte Planstrategi 2016 – 2019 og planprogram for Oslo Kommune, med høringsfrist den 26. August. I forbindelse med dette inviterer vi Ris Vels's medlemmene til innspill.

Les mer:

Hoveddokument utkast til planstrategi 2016-19 

Vedlegg – Høringsutkast til planstrategi og planprogram

 

Juli 2016

Holmendammen gror igjen – og igjen. Se artikkel i Akersposten: http://akersposten.no/nyheter/holmendammen-gror-igjen-og-igjen/19.317

 

Juni 2016

Omregulering på Slemdal Stasjonsområde.

Som et sentralt trafikk knutepunkt foreligger det planer om omregulering av området. Første sak ut er utvidelse av Slemdal Skole. Her legges det opp til langt større utnyttelsesgrad en området forøvrig, hvor Småhusplanen fortsatt gjelder.

Skolemyndighetene  vurderer muligheten for å utvide Slemdal Skole i takt med økt fortetting og økt behov. Planene som nå ligger ute til høring, gjelder et alternativ med å gjøre Slemdal Skole til en 4 parallell skole, slik den i realiteten er i dag. Dette vil medføre at skolens uteareal kommer på begge sider av Frognerseterveien og begge sider av Dagaliveien. Muligheten for å stenge Dagaliveien mellom Frognerseterveien og Risalleen nevnes også. I tillegg vil 15 bolighus går inn i planen. En alternativ løsning kan muligens være at den planlagte nye skolen i Bjørneveien, gjøres om fra en 3 parallell skole til en 4 parallell skole.

Ris Vel ønsker å ivareta nærområdet og å være en pådriver for en best mulig overordnet total løsning. Spesielt viktig blir det da håndteringen av gjennomgangstrafikken, samt å sikre en trygg skolevei til barna. Vi inviterer medlemmer og beboere til innspill og støtte, snarest mulig, slik at vi kan få gitt en konstruktiv tilbakemelding til planarbeidet med utvidelse av Slemdal skole innen fristen den 20. Juni.

 

Skatt blant søppel – en liten solskinnshistorie etter dugnaden v/ Gråkammen stasjon:

Under plukkingen av rusk, rask og glasskår i den bratte skråningen nedenfor Gråkammen stasjon, fant et av våre styremedlemmer ringen på bildet under. Hun var usikker på om den var ekte og gikk derfor til gullsmed  med den. De kunne fortelle at den var på 14 karat hvitt gull, 0,15 karat diamant!  Det ble så satt opp oppslag om funn av damering med sten – og ringen er nå overlevert eieren, en ung pike som hadde fått den til konfirmasjon og mistet den ved stasjonen. Hun hadde selv lett etter den,  men ikke funnet den. Mye glede man kan få ut av søppelplukking!!

 

skatt blant søppel

 

 

Ris Vels årsmøte holdes mandag 9. mai 2016 kl 18 på Vinderen seniorsenter, Slemdalsvn 72.

Årsrapport 2015 – klikk her: RIS VEL Årsrapport 2015

Innkallelse til Årsmøtet – klikk her: Årsmøtet 2016 innkallelse

Etter de faste postene, ca kl 19: Åpent møte om Trafikk og samferdsel i vår bydel. Innledning ved rådgivingsfirmaet Sweco: Utfordringer og mulige tiltak. Deretter mulighet for spørsmål og diskusjon.

Sweco har, på Ris Vels initiativ, utarbeidet et detaljert trafikkanalyse av trafikkforholdene i vårt område.

Se Swecos rapport her Trafikkvurdering Ris-Midtstuen_04052015_rev01

Januar 2016Tusen takk til alle som har gitt bidrag til Båntjern-prosjektet! Les her Båntjern takkebrev

Desember 2015

Båntjern – Dugnadsgjengen ringer julen inn

16. desember ble det arrangert dugnad rundt Båntjern. Det ble fjernet og ryddet bort trær og kvister i forbindelse med at stien er blitt oppgradert. Det var mange stokker, som hadde frosset fast, så vi ønsker å gjenta dugnad til våren.

Bymiljøetaten vil komme og fjerne alt som er blitt ryddet av kvist og grener og lagt langs stien.

 

Båntjern dugnad des 15

 

 

Båntjern prosjekt- oppdatering

Ris Vel har nå fått satt stien istand på 5 steder langs fossesiden.

Det er kun brukt stedlige masser og ingen muring.

Det er foretatt endel bolting og annen forankring av de største steinene. Vi må se til våren om og evt. hvordan dette kan gjøres bedre.

Det er avtalt en ny runde til våren med utførende entreprenør.

 

Nesten en fjerdedel av den nye, løse steinmassen er imidlertid kastet ut på isen…….vi håper alle forbipasserende kan være med 

på å stoppe dette. Ikke bare havner den nye stien på bunnen av tjernet, skøyteisen blir også ødelagt!!

 

November 2015

Båntjern prosjekt- oppdatering.

Vi i Ris Vel er utrolig fornøyd med positive tilbakemeldinger på «spleiselaget» med alle naboer. Nesten kr. 60.000 er til nå registrert på vårt prosjektkontonr 1609.10.06026 – Tusen takk!

Vi er nå i gang!

Bymiljøetaten fant noen rasfarlige steiner i den bratte skrenten på fossesiden. En spesialgruppe fikk ufarliggjort disse, og vårt arbeid begynner 17. november. Alle nødvendige tillatelser er innhentet og arbeidsbeskrivelsen er godkjent. Blant annet vil det ikke benyttes noen form for betong eller støp. Små og store stein tørrmures med punktvise, nødvendige forankringer/sikringer.

Mål:

-Reetablere stien på de mest ødelagte partiene rundt Båntjern ved bruk av stedlige stein og masser .

-Når større stein er plassert benyttes mellomstore og mindre stein i nærområdet for etablering av gangbar natursti.

-Det benyttes ikke støp/betong i prosessen.

-Det vil benyttes ATV med henger til arbeidet som vil vare ca 6-10 dager.

Vi håper på et flott resultat, som gjør ferdsel og trivsel rundt Båntjern enda bedre!

 

 

Frivillighet i bydelen

Røa vel og Vestre Aker Frivillighetssentral arranger en spennende kveld for alle frivillige lag og organisasjoner i bydel Vestre Aker. Torsdag 12. november fra 18.30-20.30, Samfunnshus Vest på Røa. Mer informasjon på www.roa-vel.no

Invitasjonen: Invitasjon_Åpent møte om frivillighet i Vestre Aker_12 nov (1)

 

Oktober 2015

Utbygging av Diakonhjemmet – Kjempemulighet for avgjørende T-bane oppgradering i Oslo Vest

Les mer: Diakonhjemmet utbygging – kjempemulighet for T-bane oppgradering

 

Rapport om biltrafikken i området vårt 

 Ris Vel har bestilt og mottatt vedlagte rapport fra konsulentselskapet Sweco.

Mandatet var å analysere utvalgte veier i vårt nærområde med hensyn til bl.a. trafikkfare, fremkommelighet og standard, samt å foreslå tiltak både i det korte og lange bildet. 

De utvalgte veiene er representative for våre utfordringer, og forslagene er overførbare for mange andre veier. Det er ikke praktisk og økonomisk mulig å lage en rapport for hele Ris Vels nedslagsområde. 

Vi arbeider nå med dette materialet og inviterer alle medlemmer og andre til å lese rapporten og diskutere løsningene, eventuelt komme med andre innspill. Dette er et meget viktig tema som vi vet svært mange er opptatte av. 

Vi mottar alle synspunkter med stor takk!

Les rapporten: Trafikkvurdering Ris-Midtstuen_04052015_rev01

 

Oppgradering av Båntjern – nødvendig forarbeid er i gang! 

I forbindelse med planene for oppgradering av deler av stien rundt Båntjern har Bymiljøetaten bestemt at det skal sikres rundt tjernet. Det er flere steder med rasfare. Det har vært en befaring med eksperter, som har kartlagt flere stener og trær i skrenten ned mot stien. Vi har en fin dialog med BYM og de vil i løpet av de 2 neste ukene sørge for at området sikres. Håpet er fortsatt å få gjort mesteparten før vinteren setter inn for alvor, men det skal holde hardt.

 

Dårlig mobil dekning

Vi er bltt kontaktet av flere som fortviler over dårlig mobildekning, spesielt i Vettakollen området. Her er kopi av informasjon vi har mottatt fra Telenor 23.10.15:

"Dekning avhenger av hvor mange som bruker mobilnettet samtidig i området du befinner deg. Det avhenger også av om du er innendørs eller utendørs og hva slags telefonapparat du har. Dekningen vil alltid vil være bedre ute enn inne, for eksempel kan tykke vegger redusere dekningen. Mobilsignalene blir også påvirket av vegetasjon og vær.  

Mobilen hopper mellom nettene for å finne best mulig dekning. Pr i dag er det ikke mulig å snakke over 4G nettet. Da denne er forbeholdt datatrafikk. Dette vil endre seg om kort tid når teknologien V.o.l.t.e, voice over lte blir lansert. Dette gjør det mulig å snakke over 4G nettet. Telefoner med lagt ut for salg fra 2.kvartal støtter stort sett denne teknologien.  

Tips. Når man er skal gjøre telefonsamtaler kan man da låse telefonen til 2G/gsm nettet.  

Dette gjøres på telefonens innstillinger. Eks: Iphone 

Innstillinger – mobilnett – tale og data 2G."

 

Medlemskontingent 2015

Vi sender i disse dager ut ca 150 purringer. Det gjelder medlemmer som ikke har meldt flytting eller meldt seg ut. Regningene ble sendt ut i juni og vi hadde dessverre problemer med KID nummer de første dagene. Det er derfor mulig at noen har betalt uten at vi har fanget opp innbetalingen. Da er det bare å gi oss beskjed, helst til post@risvel.no

 

Vi oppfordrer også alle til å sende oss sin e-post adresse, slik at vi i fremtiden kan sende faktura pr e-post. Dette er både kostnads- og tidsbesparende for oss! Send beskjed til post@risvel.no

 

Gråkammen stasjon

Et medlem gjorde oss oppmerksom på ønske om benker på Gråkammen stasjon, og tilbød å dekke kostnaden. Vi kontaket Sporveiene for å spørre om vi kunne plassere benker på stasjonen. Stor var gleden da vi fikk til svar at Sporveiene skulle spandere benkene. De er kommet på plass – til glede for mange!

Heftyebautaen, Midtstuen

Vi ble gjort oppmerksom på at det var overgrudd og rotete rundt bautaen. Noen av Ris Vels styremedlemmer tok straks en liten dugnad, og området er nå ryddet.

 

September 2015

Ris Vel planlegger oppgradering av deler av stien rundt Båntjern!

Les mer: Båntjern, invitasjon til spleiselag, sept 15

 

Mai 2015

Vi har nå lagt ut referat fra årsmøtet 11. mai, oppsummering fra møtet med Byråd Guri Melbye og dokumentet fra aksjonsgruppen for en tryggere Tennisvei

Årsmøtet 11 05 15 Referat (2)

Årsmøte 11.5.15 Trafikkmøte oppsummering

Farlige trafikkforhold i Tennisveien 20150126

Holmendammen

Hoffselvens venner inviterer til elvevandring rundt Holmendammen torsdag 28. mai kl 18-20

Oppmøte ved klubbhuset til Oslo sportsfiskere på østsiden av dammen. Du kan lese hele invitasjonen her

 

Høringsuttalelse angående utbygging av Diakonhjemmet Sykehus og Diakonhjemmet Hage
Vi har levert vår høringsuttalelse og du kan lese den her:
Diakonhjemmet høringsuttalelse 21.4.15

Trafikkvurdering Ris-Midstuen
Ris Vel får mange henvendelser angående trafikkfarlige skoleveier. I den forbindelse har vi bedt konsulentfirmaet Sweco om å utarbeide en rapport for oss der de gjør en helhetsvurdering for en del av vårt område og kommer med forslag til tiltak for å bedre sikkerheten. Denne rapporten fikk vi rett før årsmøtet, den er ikke behandlet i styret, men vi legger den ut her slik at den blir tilgjengelig for dere så fort som mulig. Følg denne linken:
 Trafikkvurdering Ris-Midtstuen_04052015_rev01

Årsmøtet
Tusen takk for stort oppmøte og engasjement på årsmøtet i går! Lisbeth Sunde ble utnevnt til æresmedlem og Vestre Aker Frivillighetssentral fikk Ris Vels pris på kr. 35 000,-. Vi er stolte og takknemlige for innsatsen de gjør for bydelen vår! Tusen takk!

Engasjementet var stort og spørsmålene mange til Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby. Hun noterte flittig våre forslag og vil følge opp flere av sakene som kom opp. Spesielt var beboerne opptatte av de store kryssene i vårt område, i tillegg til barnas utsatte og trafikkfarlige skoleveier.

Bilder fra årsmøtet kommer.

April 2015

Ris Vels årsrapport for 2014 –  Ris Vel Årsrapport 2014

Villsvinet v/ Slemdal skole
Føljetongen om replassering av statuen og montering av skilt har vart i snart 10 år, helt siden Ris Vels 100 års jubileum i 2005. Oslo kommune har informert at det etterlengtede skiltet monteres fredag 24. april mellom kl 10.30 og 12.

Med det er prosjektet endelig ferdig!

Ris stasjon
Frivillige har ryddet søppel på stasjonen og området rundt. Tusen takk!

Mars 2015her er bildene fra smettet Huldrevn-Døveskolen! Nå kan vi endelig vise bildene. Det har vært så mye snø og tåke at det har vært vanskelig å vise resultatet, men her er det. Vi er veldig takknemlige for naboenes raske innsamling før jul. Det førte til at vi fikk støpt trappen før is, regn og snø satte inn – og til en mye tryggere gjennomgang for unge og eldre i området. Godt eksempel på god innsats fra naboer og vellet.

Huldrevn-Døveskolen 1Huldrevn-Døveskolen 2

 

Desember 2014 / Januar 2015
Smettet Huldreveien-Døveskolen (Skådalen kompetansesenter).

Etter henvendelse fra en nabo i Huldrevn klarte Ris Vel i løpet av 2 uker i desember å sende ut informasjon, innhente anbud, samle inn penger og utføre arbeidet.  Dette viser hvordan god innsats og godt samarbeid mellom beboerne og Ris Vel kan skape raske og gode tiltak i nærmiljøet vårt.  I tillegg til å gi bidrag til trapp og rekkverk har naboer satt i gang strøing for egen regning.  Skådalen Kompetansesenter har etter møte med Ris Vel åpnet opp for at de skal strø noe mer på sin side.  Et godt eksempel til etterfølgelse!

November 2014

Deler av stien mellom Tråkka og Frognerseterveien er oppgradert

Gangstien fra Dalsvein til Haukelibakken er i dag gruset på dugnad på initiativ fra beboerne og med støtte fra Ris Vel. Mange entusiastiske foreldre med barn kjørte ut totalt 8 tonn grus på 90 minutter  på det 80 m lange strekningen. Stien er en mye bruk til og fra skolen. Til tider, spesielt etter mye regn, var snarveien ufremkommelig uten gummistøvler, isbrodder og arbeidsklær.

 

Tråkka-Frognersetervn FØR dugnad nov 14Tråkka-Frognersetervn DUGNAD nov 14Tråkka-Frognersetervn ETTER dugnad nov 2014

Gråkammen stasjon – stien ved stasjonen er utbedret

Vi ble gjort oppmerksom på at stien var i veldig dårlig forfatning med hull og mye søle. Vått, glatt og farlig!  Nå er veien reparert og asfaltert.

 

Stien Gråkammen stasjon nov 14

 

 

Oktober 2014 – Krukkene på Vinderentorget har fått fin høst /vinterbeplantning.

Ris Vel ble kontaktet av en nyinnflyttet gartner som tilbød seg å plante i krukkene som har stått tomme i hele sommer. Ris Vel eier ikke disse krukkene, men klarte til slutt å få kontakt med eier, som stilte seg positivt. Ris Vel spanderte gjerne plantene og takker for initiativet!

Vinderen blomsterkrukke 1Vinderen blomsterkrukke 2

September 2014 – "Dagalistubben" er oppgradert

Nedre del av turstien mellom Dagaliveien 18 og Bjørneveien 91 & 93, er en viktig tursti for nærområdet. Nedre del av stien har vært en stor utfordring gjennom mange år. Store vannmengder har dradd med seg fyllmasser og grus. Dette har gjort stien lite tilgjengelig. Ris Vel har prøvd å reparere stien ved tidligere anledning uten hell. For å få en god og trygg gangvei måtte det legges drensledninger, sandfangere og nytt grusdekke. For å unngå trafikk med motorkjøretøy, var det ønskelig med ekstra veibom som ikke vil være til hinder for turgåere eller syklende.

Tiltaket ble klarert med grunneierne og jobben er utført. Vi håper mange vil ha glede av den "nye" stien"!

Dagalistubben 2Dagalistubben-1

 

August 2014

 Belysning er kommet i stien Tunfaret/Vinderenvn og Rasmus Winderens vei! (Se innlegg fra juni)

Tunfaret-Vinderenvn-Rasmus Winderensvei

 

Juli 2014

Stien mellom Gråkammen stasjon og Hemingbanen er nå fremkommelig, trygg og lyssatt – og har endelig fått gelender!

Stien Gråkammen-Heming 1

Denne stien er mye brukt både av skolebarn og andre, og Ris Vel har i mange år vært opptatt av at stien skal være trygg. I 1991-2 ble ny trapp satt opp, men det skulle gå mange år før stien ved siden av trappen og videre ned til Heming, ble egnet for sykler og barnevogner. Stien er bratt og vanskelig å vedlikeholde, og var i mange år i svært dårlig forfatning.
Høsten 2008 ble det igangsatt et prosjekt for å utbedre stien. Stien skulle bli både trygg og lys! Dette  tok tid. Lysene ble tent 21.12.12, etter et flott samarbeid mellom Heming, Bymiljøetaten, og Ris Vel samt bidrag fra Slemdal Lions. 
Nå er endelig gelenderet også kommet på plass, til glede for svært mange brukere av stien!

Juni 2014

Ny belysning kommer!
Etter forespørsel fra FAU Vinderen skole, naboer og påtrykk fra Ris Vel har vi fått følgende gledelige svar fra BYM; "Det vil bli etablert to nye master med armaturer mellom Rasmus Winderens vei og Tunfaret/Vindernveien. Dette vil stå ferdig etter ferien til skolestart høsten". Denne turstien benyttes av mange skolebarn, så dette er vi veldig glade for!
 

Blomstertønner – Nå er blomstertønnene satt ut på Steinrud, Vinderen, Gaustad, Ris og Slemdal stasjoner. Vi håper at mange har glede av blomstene og at noen vil plukke visne blomster og kanskje vanne litt!

 

Mai 2014

Ris Vels uttalelse til Kommuneplan Oslo mot 2030:

Kommuneplan Oslo mot 2030 Høringssvar fra Ris Vel

Slemdal stasjon – melding fra våre frivillige som har hatt dugnad: "Det ble 10 sekker med søppel. Det er sendt melding til Ruter om henting".

Gråkammen stasjon -melding fra våre frivillige som har hatt dugnad på stasjonen og i skråningen/ trappen/den nye flotte grusveien ned til Nye Heminghallen. "Det gikk veldig lett i år – ingen tagging på stasjonen, der Ruter allerede hadde feiet pent, og området fra Heminghallen og til trappen har Heming beplantet og barket og laget en fin, ny trasee istedenfor den stygge stien! De har også ryddet gamle trær og kvister i skråningen."

Takk for innsatsen!

April 2014

Les Ris Vels Årsrapport for 2013 her Ris Vel årsrapport 2013

I slutten av april legges årsrapporten i 5000 postkasser i området! Bankgiroer med medlemskontingent for 2014 sendes i posten 22.4. Husk også at du kan betale via hjemmesiden, se nedenfor.

Dugnad Holmendammen, organisert av Oslo Sportsfiskere

Tirsdag 29.4 kl 18. De skal rydde, rake og gjøre de trivelig i området.

Vi håper at noen av Ris Vels medlemmer deltar!

Mars 2014

Det er nå mulig å bruke Paypal til å betale medlemskontigenten. Dere finner knappen for dette øverst i menyen til venstre!

Ris barnepark. For nesten ett år siden ble vi gjort oppmerksom på at det, i den nedlagte barneparken ved Ris skole, var flere lekeapparater som var i veldig dårlig forfatning. Skarpe, brukne kanter, løse trapper i sklien, rusten fjæring osv.  En potensiell fare for omgivelsene! Vi kontaktet bydelen, Bymiljøetten og Omsorgsbygg, og etter masse frem og tilbake kan vi meddele at parken denne uken ble ferdig ryddet!

Februar 2014

Ris Vels årsmøte holdes tirsdag 13. mai 2014 kl 18 i peisestuen på Hemingbanen. Leder av Vestre Aker bydelsutvalg, Elin Horn Galtung, holder åpent møte. Vi serverer kaffe og kaker.

Årsrapport for 2013 blir lagt ut på hjemmesidene i månedsskiftet mars/april OG lagt i hver postkasse til samtlige husstander i Ris Vels område i månedsskiftet april/mai.

Vi søker kandidater til Ris Vels pris! Se mer infomasjon på siden Ris Vels pris;. Søknadsfrist 5. mars 2014

Fra 1. mars 2014 får vi ny postadresse: Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo

November 2013

Flg er sendt til Ditt Oslo (Akersposten) og vi håper at artikkelen blir publisert!
Lokalt engasjement og giverglede reddet skolevei. Når naboer og velforening slår seg sammen, da blir det resultater! Takket være pengebidrag fra 40 naboer og en engasjert velforening er det blitt ny trapp mellom Dagaliveien og Bjørnveien på Slemdal. Mandag ble åpningen markert med pepperkaker til forbipasserende. I mange år har den gamle tretrappen forfalt og skapt trøbbel for 100-vis av store og små som daglig benytter denne snarveien til skole, T-bane og jobb. Trappen var blitt så farlig at den kanskje måtte stenges. Kommunen som grunneier tok intet ansvar og hadde ikke en krone til oppgradering av trappen i smettet.- Ris vel tok saken, forteller Arne Nordviste som er formann i Ris Vel. Vellet prosjekterte og bestilte nye ståltrapper parallelt med igangsetting av en lokal innsamlingsaksjon. Resultatet er det beste bevis på hva lokalengasjerte beboere og en vel-forening kan få til, sier den stolte formannen. Nå håper. Vellet at dette kan skape interesse for andre viktige stier og smett som trenger oppgradering.
Trappen-Åpningen 25.11.13

Det er blitt kjempefint! Trappen var så glatt om vinteren, sier Maia, Lotte og Hans Henrik Brevik, som daglig bruker trappen til og fra Slemdal skole .

Den nye trappen mellom Dagaliveien og Bjørnveien er ferdig!

Offisiell åpning av trappen mandag 25.11 kl. 15-17!

Dette er et meget godt eksempel på vellykket samarbeid mellom velforening og lokalt engasjement! Tusen takk til alle som har bidratt til trappen mellom Dagaliveien og Bjørnveien. Møt opp og marker dette med oss! Hurra!

Tusen takk til alle som har bidratt!

Ris Vel- Trafikkbanner

 

RIS VEL - trappen, info

RIS VEL Banner

 

Oktober 2013

Trappen mellom Dagaliveien og Bjørnveien

TUSEN TUSEN takk til alle dere som har gitt bidrag til trappen! Vi søker også om bidrag fra forskjellige stiftelser og håper på positive svar. Dette er en stor inspirasjon for oss og viser at arbeidet vi gjør har betydning for beboerne i dette området. Om du ikke har gitt et bidrag ennå, håper vi du vil være med på dette fantastiske spleiselaget

 

Ny trapp er bestilt. Blir du med på spleiselag? Les mer:

Dagaliveien-Bjørnveien – trappen. Okt 2013

Følg oss på facebook

Ris Vel har nå lansert sin egen facebook-side: https://www.facebook.com/pages/Ris-Vel/  Vårt mål med denne siden er å nå ut til flere medlemmer med informasjon om sakene våre, og i tillegg få flere støttemedlemmer. Vi er takknemlige for at du deler og liker siden med dine facebook-venner slik at vi når ut til flere.

 

Stier og smett

Ris Vel får stadig henvendelser ang stier og smett. Mange av stiene  i vårt område som ligger i bratt terreng blir ødelagt om våren når vannet kommer i strie strømmer og drar grus og stein nedover og det blir dype grøfter. Et eksempel er turvei A5 som går fra Løkkaskogen til Dagaliveien 32C og D. Her har ildsjeler i Ris Vel skaffet grus pukk) og flinke naboer har vært med på å rake grusen nedover stien. Ved Dagaliveien 32Cog D har beboerne asfaltert, laget en fin kant mot stien og ført vannet i et rør som gjør at stien nå kan opprettholdes.

September 2013

Nytt om Småhusplanen – Se Småhusplanen, revidert

Trafikken i vårt område – Se Trafikkfarlige veier

Oslos søknad om Vinter-OL 2022 – Se Oslos søknad om vinter-OL 2022

Epler i hagen – Se www.epleslang.oslo.no

August 2013

Folkemøte om OL i Oslo i 2022 – Se Folkemøte OL i Oslo 2022

Juni 2013

Har du epler i hagen??  Se www.epleslang.oslo.no

Vi synes dette er et flott tiltak og håper at folk som har epler "til overs" vil ta kontakt med Epleslang! les mer: Epleslang

se artikkel i Aftenposten: Artikkel Aftenposten   Dette er byen beste eplemost

se artikkel i DN: Artikkel i DN

 

Holkemkollen kapell – gratis konsert tirsdag 11. juni kl 18.30

les mer: Holmenkollen kapell konsert 11.6.13

May 2013

Vettakollen høydebasseng: Fra en beboer på Vettakollen fikk Ris Vel vite om et usikret sprengningshull i berget i forbindelse med utbyggingen av Vettakollen Høydebasseng.  På stien som går mellom Bånntjern og Skådalsløypa er det skutt hull i fjellet for bygging av nødutgang fra høydebassenget. Det er felt trær over stien og det ligger et orange gjerde halvveis rundt krateret, men hvem som helst – dyr eller mennesker kunne komme til skade ved fall ned i hullet. Ris vel tok saken, ringte Vann- og avløpsetaten, og allerede neste morgen var to arbeidere i gang med sikring av sti og hull. Vi er meget tilfredse med at våre beboere kan ferdes trygt i skogen igjen.

 

Slemdal stasjon: Stasjonskontaktene har hatt vårrengjøring på Slemdal stasjon. De klippet også alle trær og busker og samlet sammen ca 30 sekker med skrot. Ruter er anmodet om å hente lasset. Den 3. juni vil stasjonskontaktene rydde langs skinnegangen. Til dette arbeidet har de vakt fra Ruter.

Gråkammen stasjon: Stasjonskontaktene har hatt en stor opprydding på Gråkammen stasjon og stien ned til Heming. De har fjernet søppel,malt litt inn i stasjonshuset og gjort det pent i området omkring.

En frivillig har også tilbudt seg å plukke søppel og rydde rundt Gulleråsen stasjon.

Tusen takk!

April 2013

Referat fra Årsmøtet – les mer: Årsmøtet 16.04.13 Referat

Mars 2013

Innkallelse til Årsmøte 16.4.13 og Årsrapport for 2012 – les mer:

Årsrapport 2012 Ris Vel

Storebrandtomten – jubel! 

Ris Vel, Vestre Aker Bydelsutvalg, m.fl. har i mange år arbeidet for at denne tomten overtas av kommunen med formål skole, barnehage, mv. istedenfor regulering til boliger med en tomteutnyttelse langt over det vi hittil har sett i området vårt.

Saken ble for få dager siden behandlet i byrådet som endelig gav sin tilslutning til offentlig bruk av tomten! I bystyret vil det da etter alt å dømme være et solid flertall for denne løsningen!!! Siste etappe i  denne saken blir å finne penger til kjøp og utvikling av eiendommen. Vi håper nå vi ikke gleder oss for tidlig, men at de riktige vedtakene materialiserer seg!

Desember 2012:

Vinderen – Et av våre styremedlemmer har fjernet mye søppel øverst i Borgenveien ved flaskecontainerne og også bak i buskene hvor det ser ut som det har vært en leirplass.

November 2012:

Nedblåste trær – Vettakollen: I stien som går i forlengelsen av Planetveien over til Båntjernveien blåste mange store trær ned i "romjulsstormene" i fjor. Bymiljøetaten (Skogforvaltningen) hadde lovet å rydde opp i dette og avvirke et område med gammel granskog, i løpet av sommeren. Dette er ikke blitt gjort, dessverre. Vi har sendt en påminnelse og håper på snarlig svar.

Turveien mellom Løkkaskogen og Dagaliveien:Denne turveien har i lang tid vært i svært dårlig stand. Det har vært gjort mange forsøk på å få kommunen til å utbedre stien. Kommunen har ikke vært villig til å gjennomføre utbedringsarbeid fordi grunnen er privat eiet. Grunneierne har ventet på et utspill fra kommunen om erverv av grunn, men det har ikke blitt noen løsning. Resultatet er en nesten ubrukelig sti.

Ris Vel arbeider for å opprettholde det fine nettverk av stier og turveier i området og besluttet at man med egne midler og innsats vil foreta en utbedring. Dette ble utført 21. november. Ris Vel håper at innsatsen vil bli til glede for alle som benytter turveien.

Holmenkollveien: Vi ser at Holmenkollveien mellom Holmendammen og Stasjonsveien er under utbedring – oppgradert kjørebane, felt for sykler og bedre fortau på begge sider. Vi synes ikke fotgjengerne blir så godt ivaretatt, da det kun er planlagt vanlige forgjengerfelt. Vi har skrevet til Bymiljøetaten med forslag om minst ett lysregulert fotgjengerfelt – aktuelt både der Jensmessvn og Hemingveien går ut i Holmenkollveien.

Se vår annonse i Risbladet 16.11.12

Trappen mellom Dagaliveien og Bjørnveien: Vi skrev til Bymiljøetaten og vedla skisse til ny trapp med forslag om at etaten beregner kostnader. Vi mottok negativt svar. Vi er avhengige av at lokale brukere hjelper oss med å holder trappen i orden!

Oktober 2012:

Vinteren nærmer seg og Oslo kommune er forberedt. Sjekk ut:

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/article.php?articleID=53540&categoryID=50377&result=0#pagefeedback

Vinderen bo- og servicesenters venneforening søkte om kr 5000 til anskaffelse av herdet glass i vinduene på senteret.  Styret vedtok å støtte tiltaket.

Turvei A5 – mellom Løkkaskogen og Dagaliveien trenger oppgradering. Ris Vel bestiller et lass med grus som skal fordeles utover i samarbeid med lokale beboere/brukere av stien.

Trappen mellom Dagaliveien og Bjørnveien – vi får stadig henvendelser om at trappen er i dårlig forfatning, og våre styremedlemmer har gjennom mange år gjort mindre reparasjoner. Nylig er flere trappetrinn skiftet. Ris Vel eier imidlertid ikke denne trappen, heller ikke grunnen den står på. Vi arbeider nå med en formell henvendelse til Bymiljøetaten for å avklare dette, men har dessverre ikke store forhåpinger til at vi eventuelt kan få støtte til å sette trappen i stand på mer permanent basis. Vi håper stadig at lokale brukere av trappen vil hjelpe oss å holde trappen i orden.

September 2012:

Så du vår annonse i Hemingavisen? Annonse Hemingavisen

Stien langs Sognsvannsbekken (mellom Slemdalsveien til Anne Maries vei / Ivar Aasensvei). Styremedlemmer, med hjelp av en lokal beboer, har gravet ned en kabel som lå i veien, kappet av noen jernstenger som stakk ca 10 cm opp fra bakken, gravet i grus som dekket stien og broen. Det ble skiftet lyspærer som lyste en stund, men vi får høre at pærene blir stjålet/ødelagt, dessverre.

August 2012:

Storebrandtomten – Representant fra Ris Vel deltok på BU møtet 30.8, publikums halvtime, der han igjen la frem argumentasjon på at Ris vel ønsker at Storebrandtomten skal brukes til allmennyttige formål (skole, barnehage) fremfor boligbygging.

Stier og smett i vårt område – det er plukket søppel, ryddet og klippet grener i flere av stiene.

 

Se siden Nyhetsarkiv for eldre nyheter.