Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Styret

 

Ris Vel ledes av et styre på 8 medlemmer som velges av Vellets medlemmer på Årsmøtet (rundt månedsskiftet april/mai).  Styrets medlemmer er frivillige som ønsker å bidra til områdets ve og vel, og møtes ca 8 ganger i året.  Det er også en god del samtaler og e-post-bruk mellom styremøtene.

Hvert medlem velges for 2 år av gangen, så det vil alltid være en viss overlapp og kontinuitet i Styret. Vellet har også en Daglig leder som står for det administrative arbeidet. Det forsøkes å ha utskifting av minst ett styremedlem hvert år for å få størst mulig engasjement blant medlemmene. Medlemmene bes derfor fremme kandidater i god tid før Årsmøtet. Det forsøkes å velge personer som bor mest mulig spredd i Ris Vels område, men det viktigste er å finne personer som har et engasjement for medlemmenes felles interesser i området og beboernes trivsel og sikkerhet.

Den som er interessert kan også foreslå seg selv. Det er ikke formalisert noen valgkomite (det er til vurdering), så kandidatforslag kan fremmes til Styrets formann, medlemmer eller Daglig leder i god tid før Årsmøtet. Etter Årsmøtet i mai 2015 er Styret som følger:

Formann  Mathilde Fasting, Stjerneveien 1a, 0779 Oslo

tel: 911 93 000, e-post:  mfasting@me.com

 

Daglig leder Carolyn Dahr, v/ Ris Vel PB 48, Vinderen, 0319 Oslo

tel: 951 01 6 27, e-post: post@risvel.no

 

 

Styremedlem Finn Sommer, Rugdestien 8, 0778 Oslo

tel: 414 60 790 e-post finnfsommer@gmail.com

 

Styremedlem Nina Skaugen, Trosterudveien 37, 0778 Oslo

tel: 484 0 9000, e-post: skaugennina@yahoo.no

 

Styremedlem Espen Eskeland, Gråkamvn. 25, 0779 Oslo

te:l 90138565, e-post: Espen.Eskeland@arkitekteneas

 

Styremedlem Alf W Skaug, Melkevn. 29B, 0779 Oslo

tel: 997 06 204, e-post: alf.skaug@getmail.no

 

Styremedlem Wilhelm Mustad, H. Torgersens vei 22, 0778 Oslo

tel; 908 34 983, e-post: wmustad@online.no

Styremedlem Joakim Stensland, Slemdalsvn 27, 0371 Oslo

Tel: 922 10 027, e-post Advokat Joakim Stensland js@stenslandco.no 

 

Styremedlem Renate Jahr Nestegard, Dalsvn 70, 0775 Oslo

Tel: 994 56 942, e-post renatejn4@yahoo.no 

 

 

 

 

 Styremedlem Jan Diederik AdvocaatStyremStyrStssSSsS