Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Referat fra styremøter – kortversjon

Ris Vel vil gjerne bli flinkere til å informere om hva som gjøres. Vi har derfor besluttet å publisere punkter fra referatene når vi har hatt styremøte. Vi håper at alle medlemmene og andre interesserte synes det er nyttig, og kanskje flere vil melde seg inn?

Referat styremøte 23.1.19 Kortversjon

Referat Styremøte 7.11.18 Kortversjon

Referat Styremøte 12.9.18 Kortversjon

Referat 8.11.17 Kortversjon

Styremøte 6.6.17 – kortversjon

Ris Vel Referat 29.3.17-Kortversjon