Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Ris vel

 

IMG_1641[2] Ris Vel Se siden "Bli medlem"

Ris Vel har som sitt motto å skape trivsel og trygghet i vårt område.  Det vil si at Vellet på vegne av sine medlemmer, vil engasjere seg i saker hvor myndigheter eller andre har tatt eller kan ta initiativ.  Vellet vil prøve å påvirke disse sakene slik at området opprettholder et godt og trygt miljø.  Viktige saksområder er kollektivtransport, trafikk, større utbygninger og annet som vil påvirke vårt miljø.  Les mer på siden ’Hva er Ris Vel’.

Ris Vels område strekker seg langs Holmenkollbanene mellom Frøen og Midtstuen stasjoner, og mellom Holmenkollveien og Sognsvannsbekken.  Se kart på siden ’Vedtekter’.

Med et medlemstall på ca 1550 husstander, kan Ris Vel ha en viss innflytelse på avgjørelser i vårt område som del av bydelen Vestre Aker.  Vellet er partipolitisk uavhengig, og vil alltid holde en god dialog med Bydelsutvalget uavhengig av Bydelsutvalgets politiske sammensetning.

Ris Vel ledes av et styre på 8 medlemmer som velges av Vellets medlemmer på Årsmøtet (rundt månedsskiftet april/mai).  Styrets medlemmer er frivillige som ønsker å bidra til områdets ve og vel, og møtes ca 8 ganger i året.  Det er også en god del samtaler og e-post-bruk mellom møtene.  Vellet har også en Daglig leder som står for det administrative arbeidet.  Det forsøkes å ha utskifting av minst ett styremedlem hvert år for å få størst mulig engasjement blant medlemmene.  Medlemmene bes derfor fremme kandidater i god tid før Årsmøtet.  Les mer om Styret under kapitlet ’Styret’.

Alle som bor i vårt område er velkommen som medlemmer og til å delta i Vellets aktiviteter og utvikling, enten som vanlig medlem eller som kontaktperson (se sidene ’Stasjonskontakter’ og ’Velkontakter’) eller som styremedlem.  Se siden ’Bli medlem’.

– Bli medlem du også!