Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Velkontakter

Våre Velkontakter er Ris Vels forlengede arm ut i det lokale bomiljøet.
De er vellets «øyne og ører» utad og er ment å være kontaktpunkter i nærmiljøet. De er hver utnevnt av Styret etter forslag fra et medlem som har påpekt deres interesse og engasjement for områdets og beboernes ve og vel.  De kan være tidligere styremedlemmer eller andre som gjerne vil bidra, men kanskje ikke vil engasjere seg så meget som ved et styreverv.  Er du interessert i et slikt kontakt-verv så si ifra.

Velkontaktene holder dialog med Styret og Daglig leder etter behov, og det arrangeres et fellesmøter med alle Velkontaktene (og Stasjonskontaktene  –  se egen side) etter behov.

Ta gjerne kontakt med Velkontaktene hvis det er noe du mener Ris Vel kan gjøre noe med i ditt lokale område innenfor Ris Vels område.

Ada Haugli , Rugdestien 3, 0778 Oslo Tlf: 22149393

Jan Høeg. Dalsvn. 46, 0775 Oslo Tlf:  22140010

J.Chr. Kiil, Brantenborgvn. 6, 0778 Oslo Tlf: 22144863

Ole Andreas Krohn, Slemdalsvn. 52, 0370 Oslo Tlf: 22144323

Ellen Lindbæk, Gråkamvn. 18 A , 0779 Oslo Tlf: 22144927

Vera Stove Lorentzen, Gråkamvn. 8 A , 0779 Oslo Tlf: 22146517

Henning Madsen , Jegerveien 21B, 0777 Oslo Tlf:  22145765

Peter Martin, Skådalsveien 1, 0781 Oslo Tlf: 22148409

Henning Stabell , Jegerveien 8, 0777 Oslo Tlf: 22144647

Lisbeth Sunde, Gråkamveien 10C 0779 Oslo,  Tlf: 22142418

Randi Mossige Baumgartner, Tråkka 14 0774 Oslo Tlf 23220953 (ang. Holmendammen)