Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Bli medlem

Vi vil gjerne ha deg som støttemedlem!

Vi ønsker at alle husstander i vårt område skal være medlemmer av Ris Vel. Da får vi større gjennomslagskraft og tyngde overfor myndigheter og politikere i saker vi tar opp for vellet.

Årskontingenten koster kun kr. 250,- pr. husstand. Den kan innbetales til Ris Vels medlemskonto 1607.38.57876

Du kan også sende en e-post til: Ris Vel v/ Daglig leder Carolyn Dahr, e-post: post@risvel.no

Du er alltid velkommen som medlem!

Les mer om sakene vi jobber med i lenkene til venstre