Main menu:

Medlemskontingenten:


     Kontakt daglig leder Carolyn Dahr på
E-post:post@risvel.no
Telefon (etter kl. 17):
95 10 16 27
Postadresse: Postboks 48 Vinderen, 0319 Oslo

Archive for category Innlegg

Ris vel

   Se siden "Bli medlem" Ris Vel har som sitt motto å skape trivsel og trygghet i vårt område.  Det vil si at Vellet på vegne av sine medlemmer, vil engasjere seg i saker hvor myndigheter eller andre har tatt eller kan ta initiativ.  Vellet vil prøve å påvirke disse sakene slik at området opprettholder […]